CMB.PL

Miażdżyca - badajmy poziom cholesterolu u dzieci

Wywiad z prof. dr hab. Markiem Naruszewiczem, Honorowym Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą

„Polskie dzieci mają już „przyrodzony” do polskiej nacji jeden z najistotniejszych czynników ryzyka. Jaki? 80% polskich dzieci ma próchnicę. To jest stan zapalny, który nawet przy niskim poziomie cholesterolu jest czynnikiem ryzyka. I jak do tego nałoży się chociaż minimalnie wyższy poziom cholesterolu – miażdżyca gwarantowana”.

CHOROBY SERCA W POLSCE

 • 1) Panie Profesorze, jak dużym problemem są choroby serca w Polsce?

Choroby serca i układu krążenia to bardzo istotny problem dotyczący polskiej populacji. Corocznie, ponad połowa wszystkich zgonów następuje właśnie na skutek przyczyn kardiologicznych. Choroby serca w Polsce są częstszą przyczyną zgonu niż przeciętnie w innych krajach Unii Europejskiej.

 • 2) Ile osób w Polsce ma podwyższony cholesterol?

Zbyt wysokie stężenie cholesterolu występuje u ponad połowy dorosłych Polaków – wśród ok. 6 mln jego stężenie jest tak wysokie, że wskazane jest podjęcie leczenia. Niestety, robi to tylko jeden na pięciu pacjentów. Szczególnie dlatego, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ma podwyższony cholesterol, bo mało kto robi regularne badania.

ROLA ODPOWIEDNIEJ DIETY I STYLU ŻYCIA

 • 3) Czy są badania potwierdzające, że styl życia i dieta ma znaczący wpływ na zachorowalność na choroby układu krążenia?

O tym, jak duży wpływ na redukcję ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych ma właściwa dieta, wiemy dzięki wynikom wielu badań, które przeprowadzano szeroko na różnych populacjach. Jednym z najbardziej znanych jest „North Karelia Project” w Finlandii. Tam już blisko 50 lat temu w całym kraju wprowadzono działania prewencyjne na rzecz obniżenia zachorowalności na choroby krążenia, m.in. poprzez zmiany nawyków żywieniowych. Jedną z nich było ograniczenie spożycia przez Finów tłuszczu mlecznego na rzecz olejów roślinnych (głównie rzepakowego) oraz margaryn. Wzrosło też spożycie ryb oraz warzyw. Te zmiany przyniosły realne efekty w postaci zmniejszenia zachorowalności i liczby zgonów spowodowanych chorobą niedokrwienną serca aż o 85%.

 • 4) Jakie czynniki mają największy wpływ na powstawanie miażdżycy i jak jej zapobiegać?

Miażdżycą najczęściej zagrożone są osoby, u których występuje połączenie środowiskowych czynników ryzyka, tj. wadliwego żywienia czy otyłości z genetycznie uwarunkowaną podatnością na choroby układu krążenia. W dużej mierze są to czynniki, które są od nas zależne – szczególnie te, które dotyczą naszego stylu życia i diety. Podwyższone stężenie cholesterolu należy do grupy modyfikowalnych czynników chorób serca.

 • 5) Które ze składników odżywczych występujących w żywności mają największy wpływ na stężenie LDL cholesterolu we krwi?

Na stężenie cholesterolu LDL ze wszystkich składników odżywczych żywności ma w pierwszej kolejności wpływ jakość spożywanego przez nas tłuszczu. Istnieją silne dowody naukowe, że nasycone kwasy tłuszczowe znajdujące się w znacznych ilościach w tłuszczu mlecznym, tłustym mięsie, wędlinach, podrobach oraz tłuszcze typu trans podwyższają stężenie cholesterolu. Dlatego zarówno światowe, europejskie, w tym polskie zalecenia żywieniowe są zgodne w tym zakresie. Tłuszcze nasycone należy ograniczać i zastępować je tymi nienasyconymi. Potwierdzają to badania przeprowadzone niedawno przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda. Zgodnie z nimi spożywanie w dużej ilości produktów będących źródłem wszystkich najważniejszych nasyconych kwasów tłuszczowych wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową serca. Badanie pokazało, że wyższe spożycie najczęściej przyjmowanych wraz z żywnością nasyconych kwasów tłuszczowych: laurynowego, mirystynowego, palmitynowego oraz stearynowego, wiązało się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową aż o 24%.

CHOLESTEROL W KAŻDYM WIEKU

 • 6) Czy wysokie stężenie „złego” cholesterolu zależy od wieku?

Wiek jest jednym z niemodyfikowalnych, czyli niezależnych od nas, czynników ryzyka chorób serca. Obiegowa opinia mówi, że wysokie stężenie cholesterolu to problem ludzi po 50. roku życia.

Natomiast obecny stan wiedzy pozwala na dobrze udokumentowane stwierdzenie, że początkowe stadia miażdżycy obserwuje się już we wczesnym dzieciństwie. Co prawda im starszy pacjent, tym większe ryzyko zachorowania, jednak tutaj istotną rolę odgrywa także czas. Tzn. im dłużej pacjent żyje z podwyższonym stężeniem cholesterolu, tym większe ryzyko zachorowania. Tak ważne są więc regularne badania, które pozwalają wystarczająco wcześnie podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

 • 7) Czy lekarze i rodzice wiedzą o tym, że należy sprawdzać poziom cholesterolu u dzieci?

O tym, że cholesterol to jedna z głównych przyczyn prowadząca do rozwoju chorób krążenia, wiemy od dawna. Problemem jest natomiast niska świadomość wśród pacjentów oraz lekarzy w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia u dzieci i młodzieży. A to jest właśnie grupa wiekowa, która powinna szczególnie interesować nas w kontekście rozwoju miażdżycy. Lekarz zajmujący się opieką zdrowotną rodziny, w której ktoś miał zawał lub udar, powinien poinformować ją, że jest to choroba dziedziczna, a rodzina znajduje się w gronie wysokiego ryzyka, dlatego szczególną opieką profilaktyczną powinny zostać objęte właśnie dzieci i młodzież. To właśnie u nich należy od wczesnych lat monitorować podstawowe czynniki ryzyka, gdyż każdy z nich może determinować przyszły rozwój choroby. Na ten moment posiadamy dobrze udokumentowaną wiedzę na temat wczesnej miażdżycy u dzieci i młodzieży i tego faktu nie można ignorować. Jest to bardzo ważny sygnał dla lekarzy i rodziców. Trzeba podjąć pilne kroki w celu ochrony młodego pokolenia, a najważniejsze z nich to prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna praktycznie od najmłodszych lat.

 • 8) Jakie są główne przyczyny rozwoju wczesnej miażdżycy u najmłodszych?

Przyczyną mogą być predyspozycje genetyczne, rodzinne, ale również - zła dieta. Zła dieta, czyli bogata w słodycze, nasycone tłuszcze z produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak czerwone mięso, parówki czy masło, a uboga w niezastąpione warzywa, owoce i produkty zbożowe z pełnego ziarna. Dodatkowo brak ruchu i aktywności fizycznej, w tym długotrwałe oglądanie telewizji czy granie na komputerze. Złogi cholesterolu, tworzące tzw. blaszki miażdżycowe, zaczynają się odkładać w ścianach tętnic u niektórych dzieci już w 2. roku życia. A to już prosta droga do rozwoju miażdżycy. Ze względu na masowe występowanie nadciśnienia tętniczego, niezbędne jest kontrolowanie ciśnienia krwi przez pediatrów już od 3. roku życia, a także ograniczenie spożycia soli. W przypadku dzieci najlepszym sposobem na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu jest właśnie właściwa dieta oraz odpowiednia ilość ruchu. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

 • 9) Jakie są najlepsze metody postępowania profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w celu ograniczenia ryzyka rozwoju przedwczesnej miażdżycy?

Polskie dzieci mają już „przyrodzony” do polskiej nacji jeden z najistotniejszych czynników ryzyka. Jaki? 80% polskich dzieci ma próchnicę. To jest stan zapalny, który nawet przy niskim poziomie cholesterolu jest czynnikiem ryzyka. I jak do tego nałoży się chociaż minimalnie wyższy poziom cholesterolu – miażdżyca gwarantowana.

Osobnym zagadnieniem jest stale narastająca fala otyłości u młodego pokolenia, która może rzutować na progresję miażdżycy. Wiele badań potwierdza, że już niewielki procent nadwagi wiąże się z upośledzoną rozszerzalnością tętnic.

U dziecka, u którego diagnozuje się nadwagę czy otyłość, stwierdza się też zaburzenia gospodarki lipidowej. Dzieci otyłe mają więc już na wstępie rozwinięte trzy czynniki ryzyka: przewlekły stan zapalny związany z uzębieniem, czyli próchnicę, występujące u nich zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli niski poziom HDL (dobrego) cholesterolu, a także podwyższony poziom LDL (złego) cholesterolu. By obniżyć choć jeden z czynników, powinniśmy wprowadzić terapeutyczne zmiany diety, czyli znowu: ograniczenie tłuszczów nasyconych i trans, więcej błonnika z warzyw i produktów zbożowych pełnoziarnistych. Możemy także uzupełniać dietę takiego „zagrożonego” dziecka w wieku szkolnym o sterole roślinne.

 • 10) Dlaczego zmieniają się poglądy dotyczące udziału tłuszczów w żywieniu także dzieci?

Tłuszcze są niezbędnym składnikiem prawidłowej diety, ale zawsze należy uwzględniać nie tylko ich ilość, ale i jakość. Dlatego ważne jest, aby już od najmłodszych lat ograniczać spożycie tłuszczów nasyconych oraz trans i zastępować je tłuszczami nienasyconymi z olejów roślinnych, dobrej jakości margaryn i tłustych ryb. Należy pamiętać o znaczeniu tłuszczów w prawidłowym odżywianiu i utrzymaniu właściwego stanu zdrowia. Pomimo wielu obaw, które wynikają często z przekonania o ich pośrednim wpływie na powstawanie wielu przewlekłych schorzeń, a także roli najbardziej „energetycznych” składników pokarmowych, które spożywane w nadmierne mogą prowadzić do otyłości, zdrowe tłuszcze powinny być elementem każdej zbilansowanej diety. Tłuszcze są niezbędnym składnikiem błon komórkowych oraz stanowią substrat hormonów, cholesterolu, błon komórkowych, gwarantują przyswajanie witamin w nich rozpuszczalnych (A, D, E, K). Ważne jest jednak racjonalne podejście do ich spożycia. Zdrowe tłuszcze są nam potrzebne, a nawet – do życia niezbędne. Nie należy ich zatem demonizować, w szczególności tłuszczów nienasyconych.

 • 11) Czym są sterole roślinne?

Sterole roślinne występują naturalnie w olejach roślinnych, nasionach, orzechach, produktach pełnoziarnistych, owocach czy warzywach. Ich główną zaletą jest ich zdolność do ograniczania wchłaniania cholesterolu z jelit do krwiobiegu. Same sterole mają budowę chemiczną podobną do cholesterolu. Jednak, by istotnie obniżyć poziom cholesterolu, konieczne jest dostarczenie organizmowi 1,5-2,4 g steroli na dzień. By dostarczyć sobie taką ilość steroli, musielibyśmy zjadać dziennie ok. 425 pomidorów, 210 marchwi lub 150 jabłek. Są więc produkty, których stosowanie daje takie same efekty, a nie wymaga od nas spożywania ich w aż tak dużych ilościach – przykładem są margaryny z ich dodatkiem, np. Flora ProActiv. Sterole roślinne są uwzględnione w wytycznych żywieniowych wielu akredytowanych międzynarodowych i krajowych organizacji i agencji, w tym wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)/Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS), jako składniki o doskonale udokumentowanej klinicznie efektywności.

HISTORIA BADAŃ

 • 12) Jakie znaczenie dla rozwoju badań nad tematem cholesterolu miały prace prof. Daniela Steinberga?

Profesor Daniel Steinber był jednym z pionierów badań nad cholesterolem i miażdżycą. W 1951 roku, po zakończeniu pracy doktorskiej, dołączył do amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH). Przez kolejne 17 lat pracy kierował zespołem zajmującym się pionierskimi badaniami dotyczącymi metabolizmu lipidów oraz cholesterolu. Od początku swojej kariery Dr. Steinberg był silnym zwolennikiem hipotezy dotyczącej wpływu wysokiego stężenia cholesterolu na rozwój miażdżycy. Poprzez swoje działania, z powodzeniem przekonał kierownictwo Narodowego Instytutu Zdrowia do przekazania znaczących środków na przeprowadzenie podstawowych badań nad miażdżycą oraz kontynuację badań klinicznych nad cholesterolem. Z jego inicjatywy rozpoczęły się obserwacje pacjentów w ramach programu Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial. Pozytywne efekty tych testów przyczyniły się do przeprowadzenia wielu kolejnych badań klinicznych w kontekście znaczenia cholesterolu. Badania te potwierdziły, że obniżenie cholesterolu zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, a także, że „mniej znaczy lepiej” w przypadku stężenia cholesterolu i jego wpływu na obniżenie tego ryzyka.

 • 13) Jak rozwinęły się badania nad stężeniem cholesterolu w ostatnich latach?

Dzięki działaniom prof. Steinberga w Stanach Zjednoczonych powstał Narodowy Program Edukacji cholesterolowej, a wiedza o tym czynniku ryzyka miażdżycy stała się powszechna. Nie zmieniło się jak dotąd podejście do roli cholesterolu w powstawaniu chorób układu sercowo-naczyniowego i we wszystkich krajach świata prowadzone są działania dietetyczne i farmakologiczne w celu obniżenia stężenia LDL cholesterolu. Niestety w Polsce ograniczamy się tylko do podawania leków i to głównie pacjentom po zawale. Skutkuje to brakiem znaczącego spadku cholesterolu w populacji w ostatnich latach. Dlatego też idąc śladami prof. Steinberga trzeba powrócić do edukacji cholesterolowej już od przedszkola. Badania stężenia cholesterolu we krwi powinny być prowadzone systematycznie, a działania na rzecz jego obniżania powinny być wdrażane od jak najwcześniejszego wieku, gdyż to właśnie daje szanse na przedłużenie życia. Jest to także opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego, gdyż procedury kardiologiczne (takie jak rozszerzanie naczyń krwionośnych) są niezwykle kosztowne.

PROGRAM „PROAKTYWNIE DLA SERCA”

 • 14) Czym jest program „Proaktywnie dla serca”?

Jest to ogólnopolski program walki z cholesterolem, który powstał z myślą o wszystkich Polakach. Celem programu „Proaktywnie dla serca” jest zwrócenie uwagi na problem społeczny, jakim jest podwyższony poziom cholesterolu, zachęcenie do zbadania jego poziomu oraz edukacja w zakresie sposobów obniżenia jego stężenia we krwi – poprzez ograniczenie tłuszczów nasyconych i włączenie do codziennej diety steroli roślinnych o udowodnionym klinicznie działaniu ograniczającym wchłanianie nadmiaru cholesterolu do krwiobiegu. Poza wskazaniami dietetycznymi elementem programu jest również promocja codziennej aktywności fizycznej i rekreacji jako części zdrowego stylu życia. Pacjenci mogą otrzymać zestaw, rejestrując się na stronie internetowej Flory ProActiv lub na stronie proaktywniedlaserca.pl. Zestaw startowy Flora ProActiv, dystrybuowany w ramach programu, dostarcza im wszystkich niezbędnych informacji, praktycznego wsparcia i dodatkowej motywacji do skutecznego obniżania stężenia cholesterolu. Od początku 2015 roku, rozdanych zostało 2 miliony bezpłatnych pakietów z poradami i zaproszeniem na badanie. Dzięki temu, 200 tysięcy Polaków zbadało swój poziom cholesterolu – jest to bardzo ważna statystyka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Materiał powstał w ramach zasobów merytorycznych programu edukacyjnego „Proaktywnie dla serca”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

Kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Twórca i Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Członek Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Członek rzeczywisty (fellow) American Heart Association Counsil on Artherosclerosis, członek Canadian Artherosclerosis Society, International Artheroslerosis Society, International Task Force for Prevention of Cordinary Heart Disease.

Autor ponad 160 prac publikowanych w polskich I światowych czasopismach. Laureat wielu nagród m.in. Ministerstwa Zdrowia. Jego prace cytowane były w literaturze światowej ponad 1000 razy. Organizator międzynarodowych i krajowych zjazdów naukowych.

Centrum Medyczne

Zbadaj swój zgryz podczas konsultacji ortodontycznych

Robert Bialach

Już w najbliższą środę 20 września w klinice Stankowscy & Białach Stomatologia w Poznaniu odbędą się bezpłatne konsultacje ortodontyczne dla pacjentów. Jeśli borykasz się z wadą zgryzu i zastanawiasz się nad aparatem, zapytaj lekarza o dostępne rozwiązania.

Masz nierówne zęby? Specjaliści podpowiedzą, co możesz z tym zrobić

Przodozgryz, tyłozgryz, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy – dla większości z nas terminy te brzmią obco. I choć wielu pacjentów nie potrafi medycznie nazwać swojej wady zgryzu, to z takimi nieprawidłowościami zmaga się wielu Polaków. Niektóre wady są dziedziczne, inne mogą być skutkiem naszych złych nawyków. Jak ważny jest prawidłowy zgryz?  Jakie opcje leczenia zapewnia nowoczesna ortodoncja? O te oraz inne kwestie będzie można zapytać na zbliżających się konsultacjach dla pacjentów, które przeprowadzą stomatolodzy w jednej z poznańskich klinik stomatologicznych.

Więcej…

Badania rentgenowskie w stomatologii – co warto wiedzieć?

Monika Stachowicz

Badania RTG to podstawa diagnostyki w stomatologii. Pozwalają zajrzeć tam, gdzie ludzkie oko nie sięga, a co za tym idzie dobrać najskuteczniejszą terapię dla pacjenta. Jednak wciąż wielu z nas się ich obawia – czy są bezpieczne i czy zawsze są niezbędne?

Co badanie umożliwia?

Badanie rentgenowskie, inaczej rentgen czy prześwietlenie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik diagnostycznych w medycynie. Dzięki niej stomatolodzy mogą bezboleśnie oraz stosunkowo nieinwazyjnie uzyskać szczegółowe obrazy m. in. naszych zębów oraz tkanek kostnych szczęki i żuchwy. To umożliwia precyzyjne określenie źródła problemu, zaplanowanie oraz przeprowadzenie leczenia. Podstawą działania RTG jest promieniowanie, co nie jest zupełnie neutralne dla naszego zdrowia, stąd obawa niektórych pacjentów. Czy jego dawka rzeczywiście stanowi realne zagrożenie dla zdrowia?

Więcej…

Dlaczego zęby się łamią?

Marcin KopecZłamałeś ząb? Są na to sposoby

Złamany lub pęknięty ząb to nie rzadkość, szczególnie podczas wakacji. Większa dawka sportu, z pozoru niewinny upadek, gryzienie kostek lodu czy zbyt twarde landrynki mogą skutkować wybrakowanym uśmiechem. Co możemy z tym zrobić?

Dlaczego zęby się łamią?

Złamanie lub pęknięcie zęba to częsta przypadłość, z którą pacjenci trafiają po powrocie z urlopu do gabinetów stomatologicznych. Do urazu może dojść szczególnie podczas sezonu letniego, kiedy do głowy przychodzą nam czasem ekstremalne pomysły. W celu odbudowy uzębienia  z powodzeniem stosuje się procedury protetyczne i estetyczne, zaś leczenie zależne jest od skali problemu.

Szkliwo, które pokrywa ząb jest najsilniejszą tkanką w ludzkim ciele, ale w dalszym ciągu może ono ulec uszkodzeniom. Zęby mogą być uszkodzone na wiele sposobów np. po upadku, podczas sportów kontaktowych, gry w piłkę, w poważnym wypadku samochodowym czy po uderzeniu.

Więcej…

Suchy zębodół. Co to takiego?

Waldemar StachowiczCzeka Cię usunięcie zęba? Czasem to jedyne rozwiązanie. Jednak pamiętaj, by po takim zabiegu  stosować się do zaleceń stomatologa, inaczej rośnie ryzyko powikłań. Jednym z najczęstszych i wyjątkowo bolesnych jest tzw. suchy zębodół. Co to takiego?

Rzadki, ale bolesny

Jednym z największych koszmarów u pacjenta po usunięciu zęba nie zawsze jest jego brak, ale również tzw. suchy zębodół.

- Suchy zębodół, inaczej poekstrakcyjne zapalenie kości zębodołu, to bolesne powikłanie gojenia się rany, które może wystąpić po ekstrakcji zęba. Po zabiegu tworzy się skrzep krwi, który stanowi naturalny opatrunek dla kości, tkanek i nerwów w okolicy poekstrakcyjnej. Do powstania suchego zębodołu może dojść, gdy po usunięciu zęba nie utworzy się skrzep lub nastąpi jego rozpad - mówi dr Waldemar Stachowicz, stomatolog z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Więcej…

Próchnica coraz większym problemem zdrowotnym w Polsce

Roman BorczykStan zębów ma wpływ na zdrowie całego organizmu. Jak pokazują badania, najbardziej powszechną bakteryjną chorobą infekcyjną jest próchnica, która nieleczona może spowodować zapalenie mięśnia sercowego, uszkodzenie nerek, trzustki czy również rozwój alergii i miażdżycy. Jak skutecznie i nowocześnie leczyć próchnicę - podpowiada lek. med. chir. stom. Roman Borczyk, ekspert z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej.

Próchnica to choroba zakaźna, którą nęka ludzkość od początku dziejów. Jej gwałtowany, współczesny rozwój spowodowany jest najczęściej nieodpowiednią higieną jamy ustnej, spożywaniem dużej ilości cukrów i brakiem systematycznych kontroli u stomatologa. Za rozwój próchnicy odpowiedzialne są pałeczki kwasu mlekowego oraz paciorkowce. Bakterie bytujące w płytce nazębnej atakują tkanki tworzące zęby, co prowadzi do ubytków i postępującej szybko procesu chorobowego.

Więcej…

Centrum Medialne

Kiedy Twój kręgosłup woła o pomoc

Długie godziny patrzenia w ekran laptopa, tablet lub smartfon w jednej pozycji. Praca przy biurku, brak ruchu i niewłaściwe dbanie o odpoczynek. Jeśli dodamy do tego życie w stresie i nadprogramowe kilogramy to twój kręgosłup prędzej czy później zawoła o pomoc. Skutkiem tego może być dyskopatia, choroba cywilizacyjna XXI wieku. O tym, jak sobie z nią radzić i leczyć opowiada dr n. med. Tomasz Konaszczuk, specjalista ortopedii i traumatologii ze szpitala Żagiel Med w Lublinie.

Skąd się bierze ta dokuczliwa choroba?

Dyskopatia jest jednym z najczęściej występujących schorzeń kręgosłupa i pierwszym z etapów choroby zwyrodnieniowej.  Wyróżnia się dyskopatię lędźwiową, szyjną i piersiową. Zazwyczaj dotyka ludzi w wieku od 30 do 50 lat. Jaka jest tego przyczyna? Przede wszystkim współczesny tryb życia i pracy.

Przestaliśmy dbać o aktywność fizyczną, a co za tym idzie utrzymanie naszego kręgosłupa we właściwej kondycji. Aby pozostał sprężysty i elastyczny, powinniśmy dostarczać mu zdrowego wysiłku. Jeśli tak się nie dzieje, prowadzi to do patologii jaką jest dyskopatia. Kiedy przez dłuższy czas utrzymujemy kręgosłup w jednej pozycji, mięśnie, które przy nim pracują, zaczynają nas boleć. Wówczas zaczynają się dolegliwości.

Więcej…

Zespół bolesnego barku

Staw barkowy – najbardziej mobilny, ale też najbardziej narażony na kontuzje staw naszego ciała. Do urazów często dochodzi w wyniku przeciążeń, wad wrodzonych lub nabytych oraz innych zaburzeń (takich jak zwyrodnienia czy reumatoidalne zapalenie stawów). Schorzenia te mogą powodować bóle o różnym nasileniu, dyskomfort czy ograniczenia w wykonywaniu ruchów. Na czym polega to schorzenie oraz co zrobić, aby pomóc pacjentowi dojść do zadowalającej sprawności – tłumaczy lekarz Anna Żelechowska, neurolog i specjalista rehabilitacji medycznej.

Mięśnie sterujące stawem barkowym                       

Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia stawu barkowego jest uraz w obrębie stożka rotatorów. Jest to grupa ścięgien i mięśni, które okalają staw ramienno-łopatkowy.

Więcej…

Reumatoidalne zapalenie stawów

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest problemem, który dotyczy wszystkich chorób przewlekłych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). 67% pacjentów cierpiących na RZS przyjmuje leki w sposób nieodpowiedni lub wcale ich nie stosuje. Aż 23% pacjentów przyznaje się do zmniejszenia dawek leków bez konsultacji z reumatologiem nie zdając sobie sprawy z konsekwencji zdrowotnych *1. Według ekspertów przyczyny takiego postępowania związane są z brakiem zaufania do lekarza oraz brakiem zrozumienia na linii lekarz-pacjent.

- Nieleczone lub leczone nieprawidłowo RZS prowadzi do niepełnosprawności ruchowej a nawet przedwczesnej śmierci. Rozmawiajmy ze sobą. Szczera rozmowa na temat waszych obaw i oczekiwań wobec terapii, wreszcie współpraca, to klucz do sukcesu terapeutycznego – apelują eksperci kampanii edukacyjnej „RZS Porozmawiajmy”.

RZS to najczęściej występująca przewlekła i nieuleczalna choroba zapalna stawów o podłożu autoimmunologicznym *2, w której system odpornościowy atakuje własne tkanki. W początkowym stadium procesem chorobowym objęte są najczęściej mniejsze stawy dłoni, palców, nadgarstków oraz stóp.

Więcej…

Komfort ciszy

Poziom hałasu w szkołach może być większy niż na trzypasmowej miejskiej arterii.  W biurach typu open space 50% pracowników narzeka na hałas. Nawet w domach nie zawsze możemy liczyć na komfort ciszy. Jaki ma to na nas wpływ? Ogromny!

W szkole głośniej niż w centrum miasta

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2012 roku przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, poziom hałasu w szkołach podstawowych może sięgać nawet 89 dBA (zagrożeniem dla słuchu jest hałas przekraczający 75 dBA). Pomiary, realizowane w ramach akcji „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina”, przeprowadzono w salach lekcyjnych, gimnastycznych i na korytarzach. Oznacza to, że uczniowie przebywają w hałasie porównywalnym do bardzo ruchliwej ulicy. Konsekwencjami mogą być nie tylko uszkodzenia słuchu, ale także trudności z koncentracją, nauką, rozdrażnienie i przemęczenie.

Co słychać w pracy?

Podobna sytuacja ma miejsce w biurach, zwłaszcza w popularnych open space’ach, gdzie na wspólnej przestrzeni pracuje kilkadziesiąt osób.

Więcej…

Terapia rezonansem magnetycznym

Mało sportu, wielogodzinne siedzenie w nieodpowiedniej pozycji, nadwaga? Trzeba przyznać, że nasz kręgosłup nie ma z nami lekko. Według badań TNS *1 nieco ponad 50 procent Polaków (po 55 r.ż.) narzeka na bóle pleców i inne dolegliwości związane z układem ruchu. Dyskopatia – bo o niej mowa, to rodzaj popularnego schorzenia spowodowanego zwyrodnieniami dysków międzykręgowych, które znacząco utrudnia funkcjonowanie i obniża komfort życia. Lek. Anna Żelechowska, neurolog i specjalista rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeutka Karolina Hertman udzielają wskazówek, jak radzić sobie z tą przypadłością, która współcześnie urasta do rangi choroby cywilizacyjnej.

Dyskopatia z medycznego punktu widzenia

Pierwszy etap choroby zaczyna się od nadmiernego ucisku dysków. Powoduje to drażnienie nerwów rdzeniowych popularnie zwanych „korzonkami” od anatomicznej nazwy – korzenie rdzeniowe rdzenia kręgowego lub innych struktur kanału kręgowego.

Więcej…

Centrum Mobilne

Z implantem słuchowym do szkoły

implant słuchowy

Pierwsze implanty słuchowe pojawiły się w Polsce 25 lat temu. 10 lat później rozpoczął się unikalny na skalę światową program powszechnych badań przesiewowych słuchu. Od tego czasu każde dziecko rodzące się w Polsce jest badane, a w razie wykrycia nieprawidłowości – kierowane do specjalisty.

Wczesne wykrycie poważnej wady słuchu pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia: wszczepienie implantu i ćwiczenia rehabilitacyjne. Wczesna reakcja jest kluczowa dla rozwoju dziecka.

Więcej…

Wyjazd na urlop – 7 porad

wakacje 2017 1Ogarnięci urlopową gorączką często zapominamy o istotnych sprawach, których niedopilnowanie przed wyjazdem, może popsuć nam odpoczynek i przyprawić o stres. O czym warto pamiętać i co zrobić jeszcze przed podróżą?

Kilka dni przed wyjazdem na urlop zaczynamy odczuwać ekscytację, ale i nerwowość. Skupiamy się na spakowaniu niezbędnych rzeczy, ostatnich zakupach, planowaniu trasy dojazdu czy wycieczek.

Więcej…

Wspinaczka dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

warsztaty dla chorych SMW kwietniu 2017 ruszył projekt zainicjowany z myślą o chorych na stwardnienie rozsiane (SM) – „SAMODZIELNI. Aktywnie”. Program, podczas którego pacjenci i ich bliscy wezmą udział w warsztatach wspinaczki terapeutycznej ma na celu pokazanie zupełnie innego oblicza rehabilitacji oraz uświadomienie, jak ważna jest ta forma terapii w przypadku osób z SM.

Stwardnienie rozsiane to nieuleczalna, przewlekła i nieprzewidywalna choroba ośrodkowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, dotykająca głownie ludzi młodych.

Więcej…

Łokieć tenisisty - problem niekoniecznie sportowy

Lokiec tenisisty

„Łokieć tenisisty” wydaje się być typową dolegliwością sportowców. Jak wskazuje sama nazwa – w szczególności tenisistów. Po części oczywiście nią jest, bowiem uraz ten mocno daje się we znaki czołowym „rakietom” świata, jak i amatorom tej dyscypliny. Nazwy bywają jednak mylące i zaskoczeniem może być fakt, że „łokieć tenisisty” to problem, który może dotknąć każdego z nas (nie tylko osoby aktywne fizycznie).

Więcej…

Nowości

Popularne